Wybierz formularz

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię: ____________________, nazwisko: ____________________, miejsce zatrudnienia: ____________________. przez spółkę Nutropharma Sp. z o.o. w celu umieszczenia ich na stronie internetowej www.salistat.pl w zakładce „Partnerzy współpracujący”.

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

   

  Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NutroPharma sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Jedności 10A (05-506 Lesznowola), dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 (22) 380 48 01, lub drogą elektroniczną: biuro@nutropharma.pl.

   

  Inspektor Ochrony Danych

  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@nutropharma.pl.

   

  Cele i podstawy prawne przetwarzania

  Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, aby:

  • prowadzić działania promocyjne naszej marki i firmy poprzez umieszczenie na naszej stronie internetowej www.salistat.pl danych osób i firm, z którymi współpracujemy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • prowadzić bezpośrednie działania marketingowe za pomocą kanałów komunikacji, na które wyraził/a Pani/Pan zgodę. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nasz tzw. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Podanie danych i wyrażanie, którejkolwiek zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez nas działań wskazanych powyżej.

   

  Okres przechowywania Pani/Pana danych

  Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody, otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia. Po tym czasie możemy dalej przechowywać Pani/Pana dane, jeżeli zajdzie potrzeba ich przetwarzania w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych lub obroną przed nimi.

   

  Odbiorcy Pani/Pana danych

  Pani/Pana dane przekażemy podmiotom przetwarzającym, tzn. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu: dostawcom usług i zasobów IT, z których korzystamy, w szczególności poczty elektronicznej i strony internetowej.

   

  Pani/Pana prawa

  W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień, kontaktując się z nami drogą listowną, e-mailową lub telefoniczną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wycofana każdej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie: imię: ____________________, nazwisko: ____________________, nazwa ____________________, i adres przedsiębiorstwa ____________________, które prowadzę, przez spółkę Nutropharma Sp. z o.o. w celu umieszczenia ich na stronie internetowej www.salistat.pl w zakładce „Partnerzy współpracujący”.

   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

    

   Administrator danych osobowych

   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NutroPharma sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Jedności 10A (05-506 Lesznowola), dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 (22) 380 48 01, lub drogą elektroniczną: biuro@nutropharma.pl.

    

   Inspektor Ochrony Danych

   W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@nutropharma.pl.

    

   Cele i podstawy prawne przetwarzania

   Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, aby:

   • prowadzić działania promocyjne naszej marki i firmy poprzez umieszczenie na naszej stronie internetowej www.salistat.pl danych osób i firm, z którymi współpracujemy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   • prowadzić bezpośrednie działania marketingowe za pomocą kanałów komunikacji, na które wyraził/a Pani/Pan zgodę. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nasz tzw. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   Podanie danych i wyrażanie, którejkolwiek zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez nas działań wskazanych powyżej.

    

   Okres przechowywania Pani/Pana danych

   Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody, otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia. Po tym czasie możemy dalej przechowywać Pani/Pana dane, jeżeli zajdzie potrzeba ich przetwarzania w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych lub obroną przed nimi.

    

   Odbiorcy Pani/Pana danych

   Pani/Pana dane przekażemy podmiotom przetwarzającym, tzn. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu: dostawcom usług i zasobów IT, z których korzystamy, w szczególności poczty elektronicznej i strony internetowej.

    

   Pani/Pana prawa

   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień, kontaktując się z nami drogą listowną, e-mailową lub telefoniczną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wycofana każdej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    Wyrażam zgodę na udostępnienie spółce Nutropharma Sp. z o.o. danych spółki, którą reprezentuję w zakresie: nazwa: ____________________, adres: ____________________, w celu umieszczenia ich na stronie internetowej www.salistat.pl w zakładce „Partnerzy współpracujący”.

    Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

     

    Administrator danych osobowych

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NutroPharma sp. z o.o. z siedzibą w Lesznowoli przy ul. Jedności 10A (05-506 Lesznowola), dalej „my”. Można się z nami skontaktować telefonicznie: +48 (22) 380 48 01, lub drogą elektroniczną: biuro@nutropharma.pl.

     

    Inspektor Ochrony Danych

    W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@nutropharma.pl.

     

    Cele i podstawy prawne przetwarzania

    Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, aby:

    • prowadzić działania promocyjne naszej marki i firmy poprzez umieszczenie na naszej stronie internetowej www.salistat.pl danych osób i firm, z którymi współpracujemy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
    • prowadzić bezpośrednie działania marketingowe za pomocą kanałów komunikacji, na które wyraził/a Pani/Pan zgodę. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest nasz tzw. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

    Podanie danych i wyrażanie, którejkolwiek zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez nas działań wskazanych powyżej.

     

    Okres przechowywania Pani/Pana danych

    Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu wycofania zgody, otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ich usunięcia. Po tym czasie możemy dalej przechowywać Pani/Pana dane, jeżeli zajdzie potrzeba ich przetwarzania w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych lub obroną przed nimi.

     

    Odbiorcy Pani/Pana danych

    Pani/Pana dane przekażemy podmiotom przetwarzającym, tzn. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu: dostawcom usług i zasobów IT, z których korzystamy, w szczególności poczty elektronicznej i strony internetowej.

     

    Pani/Pana prawa

    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan skorzystać z powyższych uprawnień, kontaktując się z nami drogą listowną, e-mailową lub telefoniczną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do wycofana każdej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.